Zaštita vinograda

 

Zadnji tretman treba odraditi sa bakrenim pripravcima i sumporom tu zaštitu treba napravit najkasnije 40 -ak dana prije berbe, zbog ispoštivanja karence.

Ako se karenca ne poštuje takav grozd sa ostacima bakrenih sredstava dolazi u fermentaciju i bakar u tom trenutku inhibira fermentaciju tj. stvara probleme i uvelike narušava kvalitetu same početene sirovine.

Kontakni bakreni pripravci dodatno učvršćuju kožicu bobice i osiguravaju zriobu te bolji sklad kiselina i šećera. Vodite brigu o zdravstvenom stanju mlađeg lišća i zaštitite ih po potrebi.

Poželjno je postaviti mreže te pomoću njih sačuvati i zaštiti urod od ptica i tuče.