Pepelnica na vinovoj lozi

 

Visoke temperature i sparina koja prevladava u posljednje vrijeme na našem području u velike doprinosi razvoju sekundarnim zarazama pepelnicom .

Za razvoj pepelnica ne treba padavine već joj je dovoljna i relativna vlaga zraka od 30% što je relativna vlaga zraka viša ono se i brže razmnožava a temperature za idealan razvoj bolesti su od 22-28°C dok pri vrlo visokim temperaturama od 35 °C napad prestaje.

Zaraza može nastati i vrlo rano već nakon oplodnje, takve zaražene bobe zaostaju u rastu pokožica ime je zadebljala i tvrda za razliku od drugih zdravih boba.

Ono što sada primjećujemo u vinogradu je pucanje boba na mjestu koje se nalazi blizu sjemenke te se nju može i lako uočiti u novonastaloj pukotini. Ovakve bobe najčešće počinju truliti jer se na mjestima pukotine naseljavaju štetni mikoorganizmi kao što su octene bakterije i siva plijesan. Prilikom berbe mošt od ovakvog grožđa treba taložiti prije fermentacije da bi minimalizirali negativni utjecaj na aromatski potencijal i kvalitetu budućeg vina. Ne smijemo zaboravit da priča o dobrom vinu kreće iz vinograda tj. od dobre i zdrave sirovine .

Bobe na kojima je prisutna pukotina više se ne mogu zaštititi od daljnjeg propadanja međutim dobra je vijest da se bobe koje imaju početnu sivu prevlaku još mogu zaštiti od daljnjeg napredovanja bolesti. Ako mislite da imate prisutnu pepelnicu u vinogradu potrebno je što brže izvršiti tretiranje sa nekim od sistemičnih pripravaka Nativo 75 WG,Collis SC, Falcon EC 460,Luna Experience u ovu se kombinaciju dodaje i pripravak protiv plamenjače da bi imali cjelovitu zaštitu.

Zaštitu obavite u večernjim satima zbog negativnog djelovanja na bobe pri visokim temperaturama te ne koristite sumporne pripravke na temperaturama višim od 28 °C zbog fitotoksičnosti koju izaziva.

Biljci možemo uvelike olakšati život na ovim visokim temperaturama koristeći neke od pripravaka koji imaju pozitivan učinak na biljke u cilju sprječavanja temperaturnih šokova a to su aminokiselinski pripravci.