Dnevna doza edukacije

Mišije-uši

Imate trešnje a nikad nemate plod?
Suše vam se vršne grane na trešnjama ?
Znači da je prisutna bolest – Monilija laxa koja javlja se na svim vrstama koštićavog voća dolazi u dva sasvim različita oblika kao sušenje mladice sa cvjetovima – Monilia laxa
kao trulež plodova – Monilia fructigena. Kako ovoj opakoj bolesti stati na kraj i savjete za oporavak trešanja potražite u Agro eno centru Demetra #agroenocentardemetra #monilija