ŠIMŠIROV MOLJAC – NAPAST KOJA UNIŠTAVA ŠIMŠIR

Veliki problem ove godine je Šimširov moljac koji napada šimšir, jednu od najznačajnijih biljaka u hortikulturi.

Jaja odlažu na donju stranu šimširovog lišća. Mlade gusjenice su zeleno-žute boje sa
crnom glavom, dok odrasle gusjenice postaju zelene i imaju karakteristične debele crne i
tanke bijele pruge po sebi sa crnim točkama na leđnoj strani. Narastu do 4 cm. Ako na vrijeme ne prepoznamo problem može doći do ozbiljne defolijacije uzrokovane najezdom gusjenica. Prisutnost istog može se prepoznati i po “paučini ” koja je obavezno prisutna. Nedavno je zabilježen slučaj gdje su gusjenice nakon šimšira prešle na rajčicu što umanjuje njihovu  kvalitetu i kvantitetu.
SUZBIJANJE : Insekticidima na bazi dimetotata a za suzbijanje  na rajčicama  primjenjujemo ekološki insekticid na bazi Timjana  pomidor gusjenicašimširov moljac