Kontakt

Agro-eno centar Demetra

Cesta Dalmatinskih brigada 9
51211 Matulji

Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak – 8-15 h
srijeda – 15-19 h
subota – 8-12 h

Tel: +385 (0)51 445 047
Mob: +385 (0)98 96 91 067